Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
МНБ-ИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө
гэрээтэй заавал танилцсан байна.
Энд дарж сургалтын гэрээг татаж авна уу.
Аудит ба баталгаажуулалт ***Бүртгэл IV/26-нд эхэлнэ. 11/0 2017-05-01-аас 2017-05-05 09:00-14:00 30 цаг 75000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл IV/26-нд эхэлнэ. (Журмын дагуу заавал суух) 0/0 2017-05-01-аас 2017-05-03 09:00-14:00 18 цаг 66000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. (Журмын дагуу заавал суух) 0/0 2017-05-08-аас 2017-05-10 09:00-14:00 18 цаг 66000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл IV/14-нд эхэлнэ. 20/20 2017-04-19-аас 2017-04-21 15:00-19:50 18 цаг 55000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Мэргэжлийн англи хэл ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. 0/0 2017-05-08-аас 2017-05-19 09:00-14:00 60 цаг 170000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн менежмент-1 ***Бүртгэл V/03-нд эхэлнэ. 0/0 2017-05-08-аас 2017-05-19 09:00-14:00 60 цаг 170000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлагнал-1 ***Бүртгэл IV/26-нд эхэлнэ. 0/0 2017-05-01-аас 2017-05-13 15:00-19:50 18 цаг 180000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл IV/24-нд эхэлнэ. (Журмын дагуу заавал суух) 0/0 2017-04-27-аас 2017-04-29 09:00-14:00 18 цаг 55000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/01-нд эхэлнэ. (Журмын дагуу заавал суух) 0/0 2017-05-04-аас 2017-05-06 09:00-14:00 18 цаг 55000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл-1 ***Бүртгэл V/10-нд эхэлнэ. 0/0 2017-05-15-аас 2017-05-19 09:00-14:00 30 цаг 75000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага ***Бүртгэл V/10-нд эхэлнэ. 0/0 2017-05-15-аас 2017-05-27 15:00-19:50 72 цаг 180000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл IV/14-нд эхэлнэ 120/120 2017-04-22-аас 2017-04-22 10:30 1.5 цаг 5000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/05-нд эхэлнэ 0/0 2017-05-13-аас 2017-05-13 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/19-нд эхэлнэ 0/0 2017-05-27-аас 2017-05-27 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи, ур чадвар ***Бүртгэл IV/14-нд эхэлнэ 120/120 2017-04-22-аас 2017-04-22 09:00 1.5 цаг 5000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Мэдээллийн технологи, ур чадвар ***Бүртгэл V/05-нд эхэлнэ 0/0 2017-05-13-аас 2017-05-13 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи, ур чадвар ***Бүртгэл V/19-нд эхэлнэ 0/0 2017-05-27-аас 2017-05-27 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл IV/14-нд эхэлнэ 120/120 2017-04-22-аас 2017-04-22 12:30 5 цаг 15000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/05-нд эхэлнэ 0/0 2017-05-13-аас 2017-05-13 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/19-нд эхэлнэ 0/0 2017-05-27-аас 2017-05-27 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЦУВРАЛ ЛЕКЦ Шинэ эриний нягтлан бодогч сэдэвт лекц 80/80 2017-04-13-аас 2017-04-13 14:00-15:30 1.5 цаг 0₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл