Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэшүүлэх хичээл ***Бүртгэл III/18-нд эхэлнэ. 23/30 2019-04-08-аас 2019-05-10 Онлайнаар 96 цаг 252000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ БАЯНГОЛ САЛБАР: Амжилтын төлөөх хүсэл тэмүүлэл, Өөртөө итгэх итгэлийг бии болгох, ажил мэргэжилдээ амжилт гаргах, Харилцааны ур чадвар ба ажлын байран дахь стрессийг даван туулах (Гишүүдэд үнэ төлбөргүй) 50/50 2019-05-23-аас 2019-05-23 2 2 кт цаг 20000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
НЯГТЛАХ ГЭРЭЭТ АЖЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ 24/40 2019-05-23-аас 2019-05-23 14:00-15:30 5 цаг 60000₮ Бүртгэж байна. үзэх
ЧИНГЭЛТЭЙ САЛБАР: Татварын алданги торгуулийu хэдийд ноогдуулах тухай, E-баримт, иргэний баталгааны тэмдэгийн тухай хувь хүнд хандсан мэдээлэл (Гишүүдэд үнэ төлбөргүй) 0/0 2019-06-30-аас 2019-06-30 2 2 кт цаг 20000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
АССА АССА бэлтгэл - Аудит 9/10 2019-05-20-аас 2019-05-31 09:00-14:00 66 цаг 275000₮ Бүртгэж байна. үзэх
АССА бэлтгэл - Санхүүгийн тайлагнал 3/10 2019-04-01-аас 2019-04-19 15:00-19:50 102 цаг 400000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
МНБ-ИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө
гэрээтэй заавал танилцсан байна.
Энд дарж сургалтын гэрээг татаж авна уу.
Аудит ***Бүртгэл V/15-нд эхэлнэ. 32/40 2019-05-20-аас 2019-05-26 09:00-14:00 36 цаг 126000₮ Бүртгэж байна. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 114/150 2019-05-25-аас 2019-05-25 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэж байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 71/100 2019-05-25-аас 2019-05-25 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэж байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 199/200 2019-05-25-аас 2019-05-25 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэж байна. үзэх
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЦУВРАЛ ЛЕКЦ ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛЬ, АНХААРАХ АСУУДЛУУД (ГИШҮҮД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ) 68/100 2019-05-28-аас 2019-05-28 14:00-15:00 1 цаг 20000₮ Бүртгэж байна. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл