Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
МНБ-ИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө
гэрээтэй заавал танилцсан байна.
Энд дарж сургалтын гэрээг татаж авна уу.
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй(Журмын дагуу заавал суух) ***Бүртгэл XI/18-нд эхэлнэ. 55/60 2019-11-21-аас 2019-11-23 09:00-14:00 18 63000₮ Бүртгэж байна. үзэх
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага ***Бүртгэл XI/21-нд эхэлнэ. 11/40 2019-11-25-аас 2019-12-07 15:00-19:50 72 252000₮ Бүртгэж байна. үзэх
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛ-1 хичээлийн сэдэвчилсэн сургалт 1. Бараа материал (НББОУС 2) 4/60 2019-11-04-аас 2019-11-04 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
2. Эргэлтийн бус хөрөнгө, хайгуул үнэлгээний хөрөнгө 5/60 2019-11-06-аас 2019-11-06 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
3. Орлогын бүртгэл 7/60 2019-11-08-аас 2019-11-08 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
4. Санхүүгийн хэрэглүүр (СТОУС 9, НББОУС32, СТОУС7) 9/60 2019-11-11-аас 2019-11-11 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
5. Групп компанийн бүртгэл 11/60 2019-11-13-аас 2019-11-13 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
6. Нөөц, болзошгүй хөрөнгө ба өр төлбөр, биет бус хөрөнгө, мөнгөн гүйлгээний тайлан 13/60 2019-11-15-аас 2019-11-15 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл XI/22-нд эхэлнэ. СУРГАЛТАД СУУСАН ГЭРЧИЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА АВЧРАХ 0/0 2019-11-30-аас 2019-11-30 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл XI/22-нд эхэлнэ. ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА АВЧРАХ 0/0 2019-11-30-аас 2019-11-30 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл XI/22-нд эхэлнэ. СУРГАЛТАД СУУСАН ГЭРЧИЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА АВЧРАХ 0/0 2019-11-30-аас 2019-11-30 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл эхлээгүй байна. үзэх
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЦУВРАЛ ЛЕКЦ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ, АНХААРАХ АСУУДАЛ (ГИШҮҮД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ) 2019-11-29 15/60 2019-11-29-аас 2019-11-29 15:00-16:30 1,5 цаг 20000₮ Бүртгэж байна. үзэх
ӨРТӨГ БА ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГА хичээлийн сэдэвчилсэн сургалт 1. Өртөг тооцолт 10/60 2019-11-05-аас 2019-11-05 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
2. Хэлбэлзлийн шинжилгээ 12/60 2019-11-07-аас 2019-11-07 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
3. Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох систем 11/60 2019-11-09-аас 2019-11-09 09:00-11:00 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
4. Өртөг, тоо хэмжээ, ашгийн хамаарлын шинжилгээ 14/60 2019-11-12-аас 2019-11-12 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
5. Эрсдэл ба тодорхой бус байдал 12/60 2019-11-14-аас 2019-11-14 07:30-09:30 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
6. Үнэ тогтоох шийдвэр гаргалт 14/60 2019-11-16-аас 2019-11-16 09:00-11:00 2 цаг 30000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл