Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
ЖИЛИЙН УУЛЗАЛТ - 2017 Жилийн уулзалт - 2017 250/250 2017-01-12-аас 2017-01-12 13:00-18:00 5 цаг 0₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
МНБ-ИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө
гэрээтэй заавал танилцсан байна.
Энд дарж сургалтын гэрээг татаж авна уу.
Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл ***Бүртгэл XI/09-нд эхэлнэ 41/60 2016-11-28-аас 2016-12-02 09:00-14:00 30 цаг 75000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Нэмэлт бүртгэл 100/100 2016-11-30-аас 2016-11-30 10:30 1.5 цаг 5000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Мэдээллийн технологи, ур чадвар ***Нэмэлт бүртгэл 88/100 2016-11-30-аас 2016-11-30 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Нэмэлт бүртгэл 97/100 2016-11-30-аас 2016-11-30 12:30 5 цаг 15000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл