Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэшүүлэх хичээл ***Бүртгэл III/18-нд эхэлнэ. 23/30 2019-04-08-аас 2019-05-10 Онлайнаар 96 цаг 252000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
ТАСРАЛТГҮЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ АОУС-ЫН ӨӨРЧЛӨЛТ 60/60 2019-05-30-аас 2019-05-30 13:00-18:00 6 кт цаг 60000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
БАЯНГОЛ САЛБАР: Амжилтын төлөөх хүсэл тэмүүлэл, Өөртөө итгэх итгэлийг бии болгох, ажил мэргэжилдээ амжилт гаргах, Харилцааны ур чадвар ба ажлын байран дахь стрессийг даван туулах (Гишүүдэд үнэ төлбөргүй) 50/50 2019-05-23-аас 2019-05-23 18:00-20:00 2 кт цаг 20000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
ЧИНГЭЛТЭЙ САЛБАР: Татварын алданги торгуулийн хэдийд ноогдуулах тухай, E-баримт, иргэний баталгааны тэмдэгийн тухай хувь хүнд хандсан мэдээлэл (Гишүүдэд үнэ төлбөргүй) 37/80 2019-06-28-аас 2019-06-29 18:00-20:00 2 кт цаг 20000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
АССА АССА бэлтгэл - Аудит 10/10 2019-05-20-аас 2019-05-31 09:00-14:00 66 цаг 275000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
АССА бэлтгэл - Санхүүгийн тайлагнал 3/10 2019-04-01-аас 2019-04-19 15:00-19:50 102 цаг 400000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 150/150 2019-05-25-аас 2019-05-25 10:30 1.5 цаг 5000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 100/100 2019-05-25-аас 2019-05-25 09:00 1.5 цаг 5000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл V/17-нд эхэлнэ. 200/200 2019-05-25-аас 2019-05-25 12:30 5 цаг 15000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ЦУВРАЛ ЛЕКЦ ТАТВАРЫН БАГЦ ХУУЛЬ, АНХААРАХ АСУУДЛУУД (ГИШҮҮД ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ) 2019-05-28 110/110 2019-05-28-аас 2019-05-29 14:00-15:00 1 цаг 20000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл