Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
АУДИТОРЫН СУРГАЛТ СТОУС 15, Орлогын циклийн аудит 25/60 2019-12-11-аас 2019-12-11 13:00 - 18:00 6 цаг 90000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
НЭГ СЭДЭВТ КЭЙС СУРГАЛТ ТҮРЭЭСИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ СТАНДАРТ БА ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭ 22/60 2020-01-31-аас 2020-01-31 14:00-16:30 2,5 цаг 30000₮ Бүртгэж байна. үзэх
МНБ-ИЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд бүртгүүлэхээс өмнө
гэрээтэй заавал танилцсан байна.
Энд дарж сургалтын гэрээг татаж авна уу.
Санхүүгийн тайлагнал-1 хичээлийн тойм лекц ***ММНБИ-ийн сүүлийн хагас жилийн сургалтад хамрагдсан хүмүүсийг оролцуулна. 11/66 2019-12-01-аас 2019-12-02 09:00 - 21:00 16 цаг 0₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага хичээлийн тойм лекц ***ММНБИ-ийн сүүлийн хагас жилийн сургалтад хамрагдсан хүмүүсийг оролцуулна. 18/60 2019-12-07-аас 2019-12-08 09:00-16:00 16 цаг 0₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл XI/22-нд эхэлнэ. СУРГАЛТАД СУУСАН ГЭРЧИЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА АВЧРАХ 146/150 2019-11-30-аас 2019-11-30 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл XI/22-нд эхэлнэ. ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА АВЧРАХ 100/150 2019-11-30-аас 2019-11-30 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл XI/22-нд эхэлнэ. СУРГАЛТАД СУУСАН ГЭРЧИЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТАА АВЧРАХ 200/200 2019-11-30-аас 2019-11-30 12:30 5 цаг 15000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл