Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт
Сургалтын онлайн бүртгэл
Сургалтанд бүртгүүлэх Нэвтрэх
Санамж.
o Баталгаажилтын мэйл илгээх тул мэйл хаягаа анхааралтай оруулна уу. (Том жижиг үсэг, үсгийн алдаа, тэмдэгт гэх мэт)
o Төлбөрийн баримтын тулгалт хийж сургалтанд хамрагдах тул төлбөрийн мэдээллийг үнэн зөв, тодорхой бөглөнө үү.

Бүртгэл хийлгэх дараалал
1. Сургалт эсвэл шалгалтаа сонгоно
2. "БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНКЕТ" хэсгийг бүрэн бөглөнө
3. "ТӨЛБӨР ТӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ" хэсгээс төлбөр төлөх нөхцөлөө сонгож мэдээллийг оруулна.
4. "БҮРТГҮҮЛЭХ" товчийг дарна

Тайлбар
"Хаан банкны онлайн гүйлгээ ашиглах" нөхцөлийг сонгосон тохиолдолд бүртгүүлэх товчийг шууд дарж бүртгэлээ илгээсний дараа онлайн гүйлгээний хэсэгрүү шилжинэ
Сургалт сонгох
Сургалтын төрөл Сонгох Сургалтын нэр Оюутны тоо Хугацаа Хичээллэх цаг Нийт цаг Төлбөр Төлөв Бүртгэгдсэн оюутнууд
СОРИЛ ШАЛГАЛТ Ёс зүй, мэргэжлийн үнэ цэнэ ***Бүртгэл XI/23-нд эхэлнэ 92/120 2018-12-01-аас 2018-12-01 10:30 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Мэдээллийн технологи ***Бүртгэл XI/23-нд эхэлнэ 77/120 2018-12-01-аас 2018-12-01 09:00 1.5 цаг 5000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй ***Бүртгэл XI/23-нд эхэлнэ 120/120 2018-12-01-аас 2018-12-01 12:30 5 цаг 15000₮ Анги дүүргэлт бүрдсэн. үзэх
ҮНЭТ ЦААСНЫ СУРГАЛТ Үнэт цаасны зах зээлд үйлчилгээ үзүүлэх аудиторуудад зориулсан сургалт 51/60 2018-11-12-аас 2018-11-14 09:00-18:00 30кт цаг 250000₮ Бүртгэл дууссан. үзэх
Нийт 0
Бүртгүүлэгчийн анкетТөлбөр төлсөн тухай мэдээлэл